Drie redenen waarom een financieel plan voor u van belang kan zijn:

Inzicht in het heden

Een financieel plan geeft een compleet overzicht van uw financiële situatie en laat u zien hoe deze geoptimaliseerd kan worden. Niet alleen fiscaal, maar vooral ook met het oog op uw huidige wensen en doelstellingen. Typische vragen waarop een financieel plan antwoord biedt zijn:

 • Hoe kan mijn spaargeld beter renderen?
 • Moet ik mijn hypotheek versneld aflossen?
 • Zijn mijn beleggingen wel in lijn met mijn beleggingsprofiel en mijn beleggings­horizon?
 • Hoe en waar kan ik belasting besparen?
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen hun financiële huishouding niet goed op orde hebben. Ergens wel begrijpelijk, want financiële zaken zijn vaak complex en niet voor iedereen even boeiend.

Een financieel plan kan hier uitkomst bieden. Uiteraard is dat ook niet gratis, maar in veel gevallen levert een financieel plan beduidend meer op dan dat het kost.

Blik in uw toekomst

Niemand heeft een glazen bol. Toch kan een financieel plan aangeven of uw doelstellingen op lange termijn haalbaar zijn. En wat u eventueel moet aanpassen om uw doelstellingen wel te halen.

Een financieel plan geeft inzicht in uw toekomstige inkomsten en uitgaven en laat zien hoe uw vermogen zich ontwikkelt. Typische vragen hierbij zijn:

 • Hoe hoog is mijn besteedbaar inkomen als ik met pensioen ga?
 • Spaar ik te weinig of juist te veel om mijn doelen (wereldreis, studie kinderen, zeilboot, old- of youngtimer, etc.) te kunnen realiseren?
 • Wanneer kan ik stoppen met werken?
 • Hoe kan ik mijn vermogen zo gunstig mogelijk aan mijn kinderen overdragen?

Inzicht in uw risico's

Niet het leukste onderdeel van een financieel plan, maar wellicht wel het belangrijkste. Een financieel plan laat u zien wat de gevolgen voor u en uw naasten zijn als u onverhoopt werkloos of arbeidsongeschikt zou raken of als u vroeg zou komen te overlijden.

Deze risico’s worden veelal onderschat, net als de financiële impact ervan. En dat geldt ook voor echtscheidingen. Maar liefst een op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding.

Een financieel plan brengt in kaart wat de eventuele gevolgen zijn bij tegenslag en vooral wat u nu kunt doen om deze risico’s te beheren en de impact ervan te minimaliseren. Kortom, u krijgt antwoord op vragen als:

 • Heb ik voldoende inkomen als ik werkloos of arbeidsongeschikt raak?
 • Blijven mijn nabestaanden goed verzorgd achter?
 • Zijn mijn huwelijkse voorwaarden op orde? Of moet ik deze laten opstellen?
 • Moet ik een testament laten opstellen? En wat moet daar dan in staan?